สมัครใช้งานระบบลงเวลา

สมัครใช้งาน TimeMint
  • สมัครใช้งาน TimeMint https://member.timemint.co/register.php
  • กรอกรายละเอียดตามช่องที่กำหนด
  • เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วกด “สมัครบริการ”
  • รอรับรหัสยืนยันการสมัครทางอีเมล
  • กรอกรหัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับทางอีเมล
  • เข้าสู่ระบบใหม่อีกคร้ัง