กำหนดพิกัดสถานที่ GPS

วิธีเพิ่มพิกัดสถานที่

  • เลือก icon “พิกัดสถานที่”
  • กำหนดชื่อสถานที่สำหรับใช้การบันทึกเวลาทำงาน
  • ใส่เลขพิกัดละติจูด และ ลองติจูด (วิธีการลาพิกัดละติจูดลองติจูดด้านล่าง)
  • กำหนดระยะในการใช้งาน พิกัดสถานที่
  • กด “เเสดงตำเเหน่ง”
  • กด “เพิ่ม”

วิธีการหาเลขพิกัด “ละติจูด ลองติจูด”

  • ค้นหา “ชื่อสถานที่”
  • คลิกขวาที่พินสีเเดง
  • เลือก “ที่นี่มีอะไร”
  • จะเเสดงเลขละติจูด ลองติจูด ให้นำเลขนี้ไปใส่ในช่อง “ละติจูด ลองติจูด”