พนักงาน

กำหนดการตั้งค่าต่างๆในโปรไฟล์พนักงาน
การเพิ่มพนักงานในระบบหลังบ้าน TimeMint สามารถทำได้สองวิธี
  1. 1.
    เพิ่มพนักงานครั้งละ 1 คน
  2. 2.
    นำเข้าข้อมูลพนักงาน ในรูปแบบการอัปโหลดไฟล์