การคืนค่าวันลา

การคืนค่าวันลาในระบบ TimeMint คือการกำหนดสิทธิการลาเพื่อเริ่มปีการทำงานใหม่
การคืนค่าวันลาในระบบ TimeMint คือการกำหนดสิทธิการลาเพื่อเริ่มปีการทำงานใหม่ โดยการคืนค่าจะเป็นการรีเซตวันลาที่พนักงานได้ใช้สิทธิไปในปีการทำงานที่ผ่านมา โดยผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการคืนค่าวันลาก่อนที่พนักงานจะเริ่มใช้สิทธิของปีการทำงานใหม่ ก่อนที่จะทำการคืนค่าวันลาผู้ใช้งานควรที่จะสำหรับข้อมูลการลาต่างๆของพนักงานก่อนการคืนค่า

ก่อนการคืนค่าสิทธิวันลาให้พนักงานควรจะตรวจสอบข้อมูลอะไรบ้าง

1.สำรองข้อมูลการลาของพนักงานก่อนทำการคืนค่า ดูวิธีการสำรองข้อมูล 2.ตรวจสอบว่าประเภทการลานั้นๆกำหนดค่าให้ “ยกยอดสะสมวันลาที่เหลืออยู่ ณ ปลายปี”
3.ตรวจสอบว่าประเภทการลานั้น เพิ่มวันลา ณ ปีปฏิทินใหม่ หรือ ให้สิทธิตลอดอายุการทำงาน

วิธีการคืนค่าวันลาให้พนักงานแบบทั้งหมด

1.กรณีคืนค่าวันลาแบบทั้งกลุ่มพนักงาน

2.กรณีคืนค่าวันลาแบบรายบุคคล

วิธีคืนค่าวันลาให้พนักงานแบบกำหนดเอง