ตัวเลือกขณะบันทึกเข้า

ฟังก์ชันการกำหนดข้อความเพื่อให้พนักงานเลือกก่อนการบันทึกเข้าทำงาน เพื่อเเจ้งรายละเอียดเช่น พนังงานไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
เลือก ไอคอน “จัดการกล่องตัวเลือก”
ตัวเลือกขณะบันทึกเข้า
1. เลือก เปิด/ปิด การใช้งาน - เลือก “เปิดใช้งานกล่องตัวเลือกขณะบันทึกเข้า (มีผลทั้งบริษัท) - เลือก “เเสดงรหัสหน้าคำอธิบายในกล่องตัวเลือก” (มีผลทั้งบริษัท) 2. กำหนดรหัสตัวเลือกขณะบันทึกเข้า 3. ใส่คำอธิบาย 4. เลือก “เพิ่มตัวเลือก”
เมื่อกดเพิ่มตัวเลือก เรียบร้อยแล้วจะเเสดงรายละเอียดตัวอย่างทางด้านขาว
กล่องตัวเลือกผู้ใช้งานสามารถ เพิ่มได้ไม่จำกัด
ตัวอย่างการเเสดงบน เเอปพลิเคชัน TimeMint สำหรับพนักงาน