Line Notify ระดับบริษัท

Line Notify ระดับบริษัท
 • เลือก icon “Line Notify”
 • เลือก “Line Notify” เพื่อเชื่อมต่อกับไลน์
 • เข้าสู่ระบบ ​Line ด้วย username และ password ที่ได้ลงทะเบียน Line ไว้
 • เลือกช่องทางการรับการเเจ้งเตือน
 • รับเเจ้งเตือนแบบตัวต่อตัวจาก Line Notify
 • กลุ่มไลน์ (ที่ผู้ใช้งานเป็นสมาชิกอยู่)
 • เลือกช่องทางเเล้วกด “เห็นด้วยและเชื่อมต่อ”
 • ระบบจะเเจ้งการเชื่อมต่อสำหรับไปยังช่องทางที่คุณเลือก
 • เลือกรายการเเสดงข้อมูล
 • สรุปบันทึกเวลาวันนี้ เลือกช่วงเวลาให้เเจ้งเตือนข้อมูลไปยังไลน์ - สามารถเเจ้งเตือนสูงสุดได้ 2 ช่วงเวลา
 • สรุปพนักงานที่หยุด
สรุปรายงานวันนี้ (ระดับกลุ่ม)
 • เลือก “กลุ่ม” ที่ต้องการให้เเจ้งเตือน
 • เลือกรายการที่ต้องให้เเจ้งเตือน
 • สรุปบันทึกเวลาวันนี้
 • สรุปประเภทการบันทึก
 • สรุปพนักงานที่หยุด
 • รายชื่อพนักงานที่มีการบันทึก
 • รายชื่อพนักงานที่ไม่มีการบันทึก
 • แสดงรหัสพนักงานหน้ารายชื่อ
 • สำเนาถึง Line Notify เฉพาะกลุ่ม (ไลน์ที่เชื่อมต่อไว้ในกลุ่มพนักงาน)
 • กำหนดเวลาการเเจ้งเตือนข้อมูล สามารถเลือกเวลาเเจ้งเตือนได้สูงสุด 2 ช่วงเวลา