TimeMint Settings
Search…
⌃K

เจ้าหน้าที่

ฟังก์ชันสำหรับการกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบหลังบ้าน เพื่อทำการตั้งค่าในฟังก์ชันที่ได้กำหนดไว้โดยการกำหนดกลุ่มพนักงานเพื่อสามารถเห็นข้อมูลได้ตามกลุ่มที่เลือกและเเก้ไขข้อมูลได้
เลือก ไอคอน “เจ้าหน้าที่”

กำหนดกลุ่มเจ้าหน้าที่

กำหนดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงระบบหลังบ้าน

1. กำหนดชื่อกลุ่มที่ต้องการ 2. เลือก “เพิ่มกลุ่มเจ้าหน้าที่”
เลือก “พนักงาน” ที่ต้องการให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูล เลือก “เข้ากลุ่ม”
กำหนดระยะเวลาสูงสุดในการคงอยู่ในระบบ : กำหนดเวลาที่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและแก้ไขของพนักงาน
จำกัดการมองเห็นพนักงาน กำหนดกลุ่มพนักงานที่สามารถมองเห็นได้
เลือก ฟังก์ชันที่ต้องการให้พนักงานสามารถเห็นหรือว่าแก้ไขได้
- ไม่เเสดง : พนักงานที่ได้รับสิทธิ์จะไม่สามารถเห็นฟังก์ชันนี้ - เเสดงเท่านั้น : พนักงานที่ได้รับสิทธิ์จะสามารถดูข้อมูลได้แต่ไม่สามารถเเก้ไขข้อมูลได้ - จัดการได้ : พนักงานที่ได้รับสิทธิ์จะสามารถจัดการข้อมูลได้ แก้ไขรายละเอียดต่างๆได้ในฟังก์ชันที่กำหนดไว้
สามารถดูได้จากสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มด้านซ้ายของหน้าจอ