เจ้าหน้าที่

ฟังก์ชันสำหรับการกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบหลังบ้าน เพื่อทำการตั้งค่าในฟังก์ชันที่ได้กำหนดไว้โดยการกำหนดกลุ่มพนักงานเพื่อสามารถเห็นข้อมูลได้ตามกลุ่มที่เลือกและเเก้ไขข้อมูลได้

วิธีกำหนดสิทธิกลุ่มเจ้าหน้าที่

กำหนดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงระบบหลังบ้าน

1. กำหนดชื่อกลุ่มที่ต้องการ
2. เลือก “เพิ่มกลุ่มเจ้าหน้าที่”
 1. 1.
  เลือก “พนักงาน” ที่ต้องการให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูล เลือก “เข้ากลุ่ม”
 2. 2.
  เลือก “พนักงาน” ที่ต้องการให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูล เลือก “เข้ากลุ่ม”
 3. 3.
  กำหนดระยะเวลาสูงสุดในการคงอยู่ในระบบ : กำหนดเวลาที่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและแก้ไขของพนักงาน
 4. 4.
  จำกัดการมองเห็นพนักงาน
 5. 5.
  กำหนดกลุ่มพนักงานที่สามารถมองเห็นได้
 6. 6.
  เลือก ฟังก์ชันที่ต้องการให้พนักงานสามารถเห็นหรือว่าแก้ไขได้
  1. 1.
   ไม่เเสดง : พนักงานที่ได้รับสิทธิ์จะไม่สามารถเห็นฟังก์ชันนี้
  2. 2.
   เเสดงเท่านั้น : พนักงานที่ได้รับสิทธิ์จะสามารถดูข้อมูลได้แต่ไม่สามารถเเก้ไขข้อมูลได้
  3. 3.
   จัดการได้ : พนักงานที่ได้รับสิทธิ์จะสามารถจัดการข้อมูลได้ แก้ไขรายละเอียดต่างๆได้ในฟังก์ชันที่กำหนดไว้