รายงานอื่นๆ

สำหรับผู้ใช้งานระบบลงเวลาทำงาน TimeMint สามารถเรียกดูรายงานอื่นๆได้ดังนี้

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถดึงรายงานอื่นๆได้จากระบบหลังบ้านดังนี้

รายงานวันลาคงเหลือ

  • เลือกกลุ่มผู้ใช้งาน

  • ประเภทไฟล์เลือก “จำนวนวันลาคงเหลือ”

  • เพิ่มเติม (เเสดงคอลัมท์วันที่)

- วันที่เริ่มเข้าทำงานวันเเรก

- วันที่เริ่มงานเป็นพนักงานประจำ

รายงานวันลาที่ใช้

  • เลือกกลุ่มผู้ใช้งาน

  • ประเภทไฟล์เลือก “จำนวนวันลาที่ใช้”

เพิ่มเติม (เเสดงคอลัมท์วันที่)

- วันที่เริ่มเข้าทำงานวันเเรก

- วันที่เริ่มงานเป็นพนักงานประจำ

รายงานรหัสผู้ใช้งาน - เลือกกลุ่มผู้ใช้งาน - ประเภทไฟล์เลือก “ชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน”

รายงานโน๊ตระหว่างวัน

  • เลือกกลุ่มผู้ใช้งาน

  • เลือกวันที่ต้องการข้อมูล

  • ประเภทไฟล์เลือก “โน๊ตระหว่างวัน”

  • หากต้องการภาพประกอบให้เลือกเเบบภาพประกอบ