เพิ่มรายการ

เจ้าของระบบสามารถเพิ่ม รายการลา รายการปรับปรุงเวลา รายงานทำงานล่วงเวลา(โอที) ให้กับพนักงานผ่านระบบหลังบ้าน TimeMint
ผู้ดูแลระบบหลังบ้านหรือผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงระบบหลังบ้านสามารถเพิ่ม "รายการลา" ให้กับพนักงาน