วิธี "ขอ"วันหยุดสะสม (สลับวันหยุด)

ตัวอย่าง วันที่ 3 พ.ค. เป็นวันหยุดของพนักงาน เเต่พนักงานมาทำงานในวันหยุดเพื่อสลับวันหยุดในวันที่ 4 พ.ค.แนะนำให้ทำการขอใช้วันหยุดและใช้วันหยุดในวันที่ต้องการใช้วันหยุด ตามตัวอย่างทำในวันที่ 4 พ.ค.

หากทำงานในวันหยุดต้องกดขอวันหยุดสะสมไว้เพื่อใช้ในวันที่ต้องการหยุด
ไปที่ฟังก์ชันการลา
เลือก “ขอวันหยุดสะสม”
ระบุรายละเอียดวันที่ “ขอวันหยุดสะสม”ระบุเหตุผล
​ “กดตรวจสอบเพื่อขอการอนุมัติ” จากหัวหน้าหรือฝ่ายบุคคล