วิธี "ขอ"วันหยุดสะสม (สลับวันหยุด)

ตัวอย่าง วันที่ 3 พ.ค. เป็นวันหยุดของพนักงาน เเต่พนักงานมาทำงานในวันหยุดเพื่อสลับวันหยุดในวันที่ 4 พ.ค.แนะนำให้ทำการขอใช้วันหยุดและใช้วันหยุดในวันที่ต้องการใช้วันหยุด ตามตัวอย่างทำในวันที่ 4 พ.ค.

หากทำงานในวันหยุดต้องกดขอวันหยุดสะสมไว้เพื่อใช้ในวันที่ต้องการหยุด

ไปที่ฟังก์ชันการลา

เลือก “ขอวันหยุดสะสม”

ระบุรายละเอียดวันที่ “ขอวันหยุดสะสม”ระบุเหตุผล

​ “กดตรวจสอบเพื่อขอการอนุมัติ” จากหัวหน้าหรือฝ่ายบุคคล

Last updated