วิธีปรับปรุงเวลาเเบบข้ามวัน

หลายๆบริษัทมีการเข้า ออกงาน แบบข้ามวัน ดังนั้นหากเกิดเหตุที่ไม่สามารถบันทึกเวลาทำงานได้นั้น จึงต้องปรับปรุงเวลาทำงาน หลายๆครั้งที่พนักงานปรับปรุงเวลาทำงานเข้ามาผิดทำให้การคำนวณเวลาทำงานผิดพลาด วันนี้น
ตัวอย่างเช่น นาย A ต้องทำงานตามเเผนต่อไปนี้
วันที่14 เข้างาน 16:00 - 01:00เท่ากับว่า นาย A ต้องบันทึกเข้างานตอน 16:00 ของวันที่ 4
และต้อง บันทึกออก เวลา 01:00 ของวันที่ 15 แต่นาย A เกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถบันทึกออกผ่านโทรศัพท์มือถือได้เนื่องจากโทรศัทพ์เกิดเสียทำให้นาย A ต้องมาปรับปรุงเวลาทำงาน “เวลาออกงาน” 01:00
โดยที่นาย A ต้องไปที่ ฟังก์ชันการปรับปรุงเวลาทำงาน
เลือก “เพิ่มบันทึกปรับปรุงเวลา”
เลือก “เพิ่มบันทึกปรับปรุงเวลา”
เลือก “เพิ่มบันทึกด้วยตัวเอง”
เลือก “เพิ่มบันทึกด้วยตัวเอง”
เลือก “ประเภทสถานที่ และ เลือกสถานที่”
ระบุรายละเอียด วันที่ เวลา และเหตุ
ตรวจสอบรายละเอียดและกดบันทึกรายการ
เมื่อรายการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เวลาจะเเสดงในประวัติการบันทึกเวลา
กรณีไม่ได้บันทึกเวลาทั้ง 2 ขา ของวันนั้นตัองปรับปรุงทั้งหมด 2 ครั้ง คือ ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 14 ปรับปรุงเวลาเข้างาน 16:00 น. ปรับปรุงครั้งที่ 2 วันที่ 15 ปรับปรุงเวลาออกงาน 01:00 น.