วิธีใช้งานวันหยุดสะสม (สลับวันหยุด)

หากมีวันหยุดสะสมอยู่สามารถนำไปใช้ตามวันที่ต้องการหยุด (ต้องรออนุมัติรายการ) หรือหากจะใช้วันหยุดสะสมตอนที่ยังไม่มีวันหยุดสะสมก็ได้ แต่วันหยุดสะสมจะติดลบ ต้องมาทำงานในวันหยุดและต้องกดขอวันหยุดสะสมของวันที่มาทำงานในวันหยุดเพื่อคืนวันหยุดสะสมที่ได้หยุดไป
ไปที่ฟังก์ชันการลา
เลือก “ใช้วันหยุดสะสม”
ระบุรายละเอียดวันที่ “ใช้หยุดสะสม”ระบุเหตุผล
​ “กดตรวจสอบเพื่อขอการอนุมัติ” จากหัวหน้าหรือฝ่ายบุคคล
รอการอนุมัติรายการจากหัวหน้าหรือฝ่ายบุคคล