วิธีการปรับปรุงเวลาทำงาน

เลือก “การปรับปรุงเวลาทำงาน”

เลือกวันที่ ต้องการปรับปรุงเวลาทำงาน

เลือก “เพิ่มบันทึกปรับปรุงเวลา”

ระบุ เวลาทำงานที่ต้องการปรับปรุงพร้อมเหตุผลในการปรับปรุงเวลาทำงานและกดบันทึก

บันทึกรายการเรียบร้อยแล้วกดตกลง

รอการอนุมัติรายการปรับปรุงเวลาจากหัวหน้างานหรือฝ่ายบุคคล

Last updated