วิธีการลาไม่รับค่าจ้าง
เลือก เพิ่มบันทึกการลา
เลือก “เพิ่มบันทึก”
เลือกรายการลา “ลาไม่รับค่าจ้าง
ระบุรายละเอียดการลา วันที่ต้องการทำรายการลา เหตุผลในการทำรายการลา และกดตรวจสอบ
ตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนเเล้วเลือก “บันทึก”
บันทึกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วกด “ตกลง”
Last modified 1yr ago
Copy link