วิธีการใช้งาน โน๊ตระหว่างวัน

ฟังก์ชันโน๊ตระหว่างพนักงานสามารถเพิ่มการบันทึกโน๊ตระหว่างวันบนเเอปพลิเคชัน TimeMint ได้
ไปที่เเอปพลิเคชัน TimeMint (สีเขียว) เลือกเมนู "ประวัติการบันทึก"
เลือกวันที่เพื่อเพิ่ม "โน๊ตระหว่างวัน"
กดเลือก "โน๊ตระหว่างวัน"
กดเลือก "เพิ่มโน๊ตระหว่างวัน"
ระบุรายละเอียดที่ต้องการใส่ในช่องโน๊ตระหว่างวัน
เลือกใส่แนบภาพถ่าย : ผู้ใช้งานสามารถเลือกถ่ายภาพหรือว่าเลือกภาพจากคลังภาพได้
ตรวจสอบรายละเอียดโน๊ตระหว่างวันเรียบร้อยแล้ว กดเลือก "เพิ่มโน๊ตระหว่างวัน"
และกด "ตกลง"
ระบบจะบันทึกรายการโน๊ตระหว่างวันบนเเอฟพลิเคชัน