ปฏิทินกิจกรรม

แสดงปฏิทินกิจกรรมของพนักงานผ่านระบบหลังบ้าน

แสดงปฏิทินกิจกรรมของพนักงานทั้งบริษัทผ่านระบบหลังบ้าน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกพนักงานที่ต้องการดูปฏิทินกิจกรรมเป็นรายบุคคล โดยปฏิทินกิจกรรมจะแสดงข้อมูล

 1. 1.
  บันทึกเวลา
 2. 2.
  บันทึกการลา
 3. 3.
  กะทำงาน
 4. 4.
  วันหยุดประจำสัปดาห์
 5. 5.
  วันหยุดชดเชย
 6. 6.
  วันหยุดประจำปี
 7. 7.
  โน้ตกิจกรรม
 8. 8.
  ภาพรวมของรายการ