บอร์ดประกาศ

ผู้ใช้งานสามารถประกาศเเจ้งข่าวสารต่างๆของบริษัท ไปยังเเอปพลิเคชั่น TimeMint ที่พนักงานใช้งานอยู่ได้ ผ่านฟังก์ชันประกาศเเจ้งเตือน
 • เลือกไอคอน “บอร์ดประกาศ”
 • สำหรับฟังก์ชันบอร์ดประกาศ ผู้ใช้งานต้องปลดล็อคฟังก์ชันนี้ด้วยจำนวนคะเเนน 50 คะเเนน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการประกาศได้ 2 ประเภท

1. เขียนเนื้อหา

สร้างประกาศ “เขียนเนื้อหา”
 • เลือก “กลุ่มพนักงาน” ที่ต้องการทำประกาศ
 • กำหนด “วันที่ประกาศ” และ “เวลาประกาศ”
 • เลือกแบบประกาศ “เขียนเนื้อหา”
 • หัวข้อ ระบุรายละเอียดหัวข้อในการประกาศ
 • รายละเอียดอย่างย่อ ระบุรายละเอียดอย่างย่อในการประกาศ
 • ระบุรายละเอียดเนื้อหาที่ทำการประกาศ
 • สามารถระบุรายละเอียดเนื้อหา
 • และภาพประกอบได้
 • ติ๊กเลือกใช้ 5 คะเเนน ในการสร้างประกาศแบบเขียนเนื้อหา
 • เลือก “บันทึกประกาศ”
สร้างประกาศ “เเนบลิงก์”
 • ลือก “กลุ่มพนักงาน” ที่ต้องการทำประกาศ
 • กำหนด “วันที่ประกาศ” และ “เวลาประกาศ”
 • เลือกแบบประกาศ “แนบลิ้งก์”
 • หัวข้อ ระบุรายละเอียดหัวข้อในการประกาศ
 • รายละเอียดอย่างย่อ ระบุรายละเอียดอย่างย่อในการประกาศ
 • วางลิงก์ที่ต้องการเเจ้งประกาศ
 • ติ๊กเลือกใช้ 2 คะเเนน ในการสร้างประกาศแบบเขียนเนื้อหา
 • เลือก “บันทึกประกาศ”
 • เมื่อกดบันทึกการประกาศเรียบร้อยแล้ว ประกาศจะเเสดงอยู่ในสถานะ “ประกาศรอส่ง”