จำกัดสิทธิ์ของผู้มีอำนาจอนุมัติ (หัวหน้า)

สำหรับองค์กรที่ต้องการจำกัดสิทธิ์ของผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยไม่ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ เพิ่มหรืออนุมัติรายการบางอย่างเช่น การบันทึกเวลา การลาเป็นต้น
สำหรับผู้ใช้งานที่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ ต้องอัปเดต TimeMint Manager Version 2.6.4 ขึ้นไป ระบบปฏิบัติการที่สามารถอัปเดตเวอร์ชันนี้ได้ คือ
  • iOS 12 ขึ้นไป
  • Android 5.1 ขึ้นไป
1.ไปที่ระบบหลังบ้าน member.timemint.co Login ด้วย Username และ Password
2.เลือก ฟังก์ชัน “พนักงานในระบบ”
3.เลือกพนักงานที่ต้องการ “จำกัดสิทธิ์ของผู้มีอำนาจอนุมัติ” กดไปที่ “จัดการพนักงาน”
4.เลือกฟังก์ชันที่ต้องการจำกัดสิทธิ์
1.ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเวลาให้พนักงาน
2.ไม่อนุญาตให้เพิ่มการบันทึกการลาให้พนักงาน
3.ไม่อนุญาตให้เพิ่มบันทึกขอทำงานล่วงเวลาให้พนักงาน
4.ไม่อนุญาตให้เพิ่มบันทึกการปรับปรุงเวลาให้พนักงาน
5.ไม่อนุญาตให้อนุมัติรายการบันทึกรายการลา
6.ไม่อนุญาตให้อนุมัติรายการขอทำงานล่วงเวลา
7.ไม่อนุญาตให้อนุมัติรายการปรับปรุงเวลา
5.เมื่อกำหนดสิทธิเรียบร้อยแล้วกด “บันทึก”