ข้อมูลรายการ

ฟังก์ชันสำหรับการดูข้อมูลรายการต่างๆ เช่น รายชื่อพนักงานที่ทำรายการลา ทำงานล่วงเวลา รายชื่อพนักงานที่ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ รายชื่อพนักงานที่ตรงกับวันหยุดประจำปี
เลือก ไอคอน “ข้อมูลรายการ”
1.เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูล 2.กดตกลง
เเสดงข้อมูลพนักงานที่ทำการลา
เเสดงข้อมูลพนักงานที่ขอทำงานล่วงเวลา
เเสดงข้อมูลพนักงานที่ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์
เเสดงข้อมูลรายการที่ตรงกับวันหยุดประจำปี